Ilmastonmuutos: Mistä se johtuu

Viime vuosien aikana on tullut yhä enemmän selväksi että planeettaamme uhkaa nopeasti kasvava ilmastonmuutos, joka tulee vaikuttamaan huomattavasti ihmisten elämään jo seuraavan vuosikymmenen aikana.

Useimmat tiedemiehistä ovat yhtä mieltä siitä, että syynä ilmastonmuutokseen on ihmiskunnan toimesta vapautuvien kasvihuonekaasujen räjähdysmäinen lisääntyminen. Vaikutusvaltaisimpia kasvihuonekaasuja ovat hiilidioksidi ja metaani. Hiilidioksidin vapautuminen johtuu hyvin pitkälle siitä, että materiaaleja joihin sitä on sidottu paljon käytetään ihmiskunnan toimesta polttoaineena. Metaania taas vapautuu huomattavasti tiettyjen suosittujen ruokakasvien, kuten  riisin viljelyn yhteydessä, sekä karjan luontaisen ruuansulatus prosessin kautta.

Ilmastonmuutos näkyy jo tällä hetkellä jäänapojen pienenemisenä, ja ikijään sulamisena. Kasvien ja eläinten luonnolliset asuinpaikat ja rytmit ovat muuttuneet viime vuosien aikana, ja ikijään sulaminen on johtanut merenpinnan nopeaan nousuun. Jo valmiiksi kuumat ja kuivat alueet ovat nähneet lisääntyneitä lämpötiloja, johtaen näiden alueiden väestön lisääntyneeseen ahdinkoon ruoan kasvatuksen vaikeutuessa veden puutteesta johtuen.

Tarpeelliset kasvihuonekaasut

Elämä maapallolla on mahdollista pitkälle sen ideaalista sijainnista aurinkoon nähden. Auringon säteet lämmittävät planeettamme sopivaan lämpötilaan jonka keskiarvo on noin 15 celsiusastetta. Auringon valo kulkee ilmakehän läpi maahan lämmittäen sitä pienen määrän, mutta suuri osa valosta heijastuu takaisin ilmakehään. Ilmakehässä oleskelevat kasvihuonekaasut imaisevat takaisin ilmakehään heijastuneen valon, ja lähettävät siitä noin 90% takaisin maapallolle. Tämä kierros takaa maapallon elämälle täydellisen lämpötilan. Kasvihuonekaasujen liiallinen määrä ilmakehässä aiheuttaa suuremman suuremman lämpömäärän palaamiseen maahan, ja tätä kautta yleisen lämpötilan lämpenemisen.

Kasvihuonekaasuja vapautuu ilmakehään luonnollisesti esimerkiksi puiden lahoamisen yhteydessä, ja ne ovat ehdottoman tärkeitä planeettamme elämälle, mutta niiden liiallinen määrä on haitallista. Hiilidioksidi on kasvihuonekaasuista pitkäikäisin, ja sen liiallinen vapautuminen ilmakehään on suuri syy ilmastonmuutokseen. Kaasu vapautuu luonnollisesti esimerkiksi metsien lahotessa, sillä elävät puut varastoivat sitä. Ihmiskunta on lisännyt sen määrää käyttämällä fossiili peräisiä polttoaineita, vähentämällä metsien määrää. Sitten teollisen vallankumouksen hiilidioksidin määrä ilmakehässä on noussut jopa kolmanneksella.

Tarpeelliset kasvihuonekaasut

Muita kasvihuonekaasuja ovat vesihöyry, metaani, typpioksiduuli, ja kloori fluorivety. Vesihöyry on yleisin kasvihuonekaasuista, ja se ei sinällään lämmitä ilmastoa, vaan lisääntyy ilmaston lämmetessä johtaen suurempaan pilvien määrään. Tämä tarkoittaa että lisääntynyt pilvisyys on loistava indikaattori lämpötilan noususta. Metaania vapautuu ilmatilaan maanviljelyn, ja karjan ruuansulatus prosessin tuloksena. Metaanin määrään kohoamisen on vaikuttanut ihmiskunnan kasvu, ja sitä kautta ruoan tarpeen lisääntyminen.

Ilmastonmuutoksen syyt

Suurimpia syitä kasvihuonekaasujen lisääntymiseen ovat olleet fossiili peräisten polttoaineiden, kuten hiilen ja polttoöljyn, käytön lisääntyminen. Fossiili polttoaineista vapautuva happi ja hiili yhdistyvät vapautuessaan hiilidioksidiksi molekyyleiksi, jotka nousevat ilmakehään polttoaineen palamisen yhteydessä. Ennen teoillistavallankumousta nämä hiilivarastot pysyivät varastoituneina maahan, ja vapautuivat hitaasti ja luonnollisesti, pitäen hiilidioksidin määrän ilmakehässä vakiona. Viimeisen 150 vuoden aikana hiilidioksidi partikkelien määrä ilmakehässä on noussut 280 partikkelista miljoonassa 450 partikkeliin miljoonassa.

Useat ilmastonmuutokseen skeptisesti suhtautuvat tahot yrittävät vakuuttaa suurta yleisöä siitä, että ihmiskunta ei ole syynä ilmastonmuutokseen, vaan että se johtuu aurinkoenergian kausiluonteisesta vaihtelusta. Aurinko on vaikuyttanut ilmaston mieniin heittelyihin kautta ihmiskunnan historian, fakta jota skeptikot käyttävät paljon hyväkseen. On kuitenkin hyvin epätodennäköistä että luonnolliset vaihtelut olisivat syynä tällähetkellä kokemaamme ilmatilan lämpenemiseen, sillä auringosta maahan kulkevan energian määrä on pysynyt hyvin pitkälle vakiona viimeisen kolmensadan vuoden ajan. Tiedemiehet ovat myös havainneet että vain ilmakehän alemmat kerrokset ovat lämmenneet, kun taas ylemmät kerrokset ovat pysyneet hyvin pitkälle vakiona, tämä antaa ymmärtää että lämpötila kohoaa maasta ylöspäin heijastuvasta lämmöstä johtuen, ennemmin kuin auringosta alaspäin tulevasta.