YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO)

Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) ideointi sai alkunsa jo vuonna 1905 ja lopulta se syntyi Kanadan Quebecissä 16. lokakuuta vuonna 1945 kymmenen vuoden aktiivisen työn tuloksena. FAO on ensimmäinen YK:n erityisorganisaatio ja sen pyrkimyksenä on poistaa maailman nälänhätä, kehittää ruuantuotantoa ja ravinnon laatua, kouluttaa ja julkaista tutkimustuloksia sekä poistaa kehitysmaiden talouden ja kaupan epätasa-arvo. Alusta saakka suurin kehityskohde on ollut kehitysmaiden syrjäiset maaseudut, sillä niillä alueilla asuu 70 % maailman köyhistä ja nälkäisistä.

Haastetta tavoitteen saavuttamiseksi riittää, sillä maailman väkiluvun arvioidaan kasvavan yhdeksään miljardiin vuoteen 2050 mennessä ja nälkää näkee arviolta 821 miljoonaa ihmistä tänäkin päivänä kaikista ponnisteluista huolimatta. Lisäksi ilmaston lämpenemisen johdosta tarvitaan uusia keinoja ravinnon tuottamiseen.

Nälänhätää vastaan kamppaillaan mm. tutkimustietoa keräämällä ja julkaisemalla,

Taloudellisella tuella ja investoinneilla kestävän kehityksen ohjelmiin, projekteihin ja yrityksiin, organisoimalla katastrofiapua akuuteissa kriiseissä ja luonnon katastrofeissa, jakamalla tietoa ja ohjeistusta ravitsemuksesta, kala-, maa- sekä metsätaloudesta sekä tehostaa ravinnon tuotantoa.

Organisaation rakenne ja rahoitus

Pääkonttori Roomassa

Nykyisin Italian Roomassa päämajaansa pitävällä järjestöllä on 194 jäsenvaltiota. Suomi on ollut jäsenenä jo vuodesta 1947 alkaen.Kansainvälisessä organisaatiossa ja sen projekteissa työskentelee tuhansia eri alojen asiantuntijoita, tutkijoita ja työntekijöitä yli sadasta jäsenvaltiosta ympäri maailmaa.

FAO tukee kehitysmaita mm. poliittisessa päätöksenteossa maa-, metsä- ja kalatalouden kestävyyteen tähtäävän paremman lainsäädännön suunnittelussa, kansainvälisten sopimusten laatimisessa, kouluttamalla sekä ylläpitämällä ja hallinnoimmalla erilaisia tilastoja. Riskien ennakoiminen, niiden ennaltaehkäiseminen ja katastrofien hallinta ovat FAO:n tärkeimpiä tehtäviä.

Järjestön organisaatio on valtava ja suurimmat elimet ovat kahden vuoden välein koollekutsuttava jäsenvaltioiden konferenssi, organisaation hallinnollinen valtuusto, jossa on mukana 49 jäsenvaltiota sekä konferenssin kuuden vuoden välein valitsema pääjohtaja. Organisaatio on jaettu kahdeksaan erilliseen osastoon: Maatalouden ja kuluttajansuojan osastoon, Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen osastoon, Luonnonvarojen ja ympäristöhallinnan osastoon, Kala- ja vesitalouden osastoon, Metsätalouden osastoon, Teknisen yhteistyön osastoon, Tieto- ja viestintäosastoon sekä Henkilöstöosastoon. Näiden lisäksi organisaatiolla on alueosastoja, alaosastoja sekä maatoimistoja.Orgaanisaatiokaavioon voi tarkemmin tutustua tästä.

FAO:nydinbudjetti muodostuu jäsenvaltioiden maksamista vuosimaksuista.Esimerkiksi vuosina 2012-2013 kokonaisbudjetti oli 2,4 miljardia Yhdysvaltojen dollaria. Lisärahoitusta (58%) tuli mm. Yhdistyneiden Kansakuntien kehitysohjelmista sekä jäsenvaltioiden ja muiden kumppaneiden vapaaehtoisista maksuista. Organisaatio rahoittaa yli 4000 tutkimusohjelmaa. Järjestön suurin yksittäinen ohjelma on Maailman ruokaohjelma.  Merkittävimpiä konkreettisia tekoja, joita järjestö on saanut aikaan ovat mm. karjaruton poistaminen maailmasta, ruuantuotannon laadun kansainvälisen standardin Codex Alimentariuksen luominen, jokisokeuden poistaminen yhdestätoista Länsi-Afrikan maasta sekä nälänhädän puolittaminen Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla.

Maailman ruokaohjelma (WFP)

Ruokaohjelma on perustettu vuonna 1961 ja sen kautta apua saavat vuosittain miljoonat ihmiset yli 80 maassa. FAO:n yhteistyökumppanina ohjelmassa toimii Kansainvälinen maatalousrahasto (IFAD). Ruokaohjelmalla on oma pääjohtaja, jonka FAO:n konferenssi nimittää viideksi vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2017-2021 johdossa toimii yhdysvaltalainen David Beasley.

Ruokaohjelma keskittyy hätäapuun konfliktialueilla, kehitysapuun sekä erilaisiin kehitysprojekteihin. Ruokaohjelman ruoka pyritään hankkimaan paikallisilta viljelijöiltä sekä muut tarvittavat elintarvikkeet mahdollisimman läheltä avustuskohteita. Ruokaa jaetaan vuosittain yli 12 miljardia annosta.

Ohjelman rahoitus perustuu vapaaehtoisuuteen ja suurimmat lahjoittajat ovat järjestöjen omia jäsenvaltioita.Lahjoituksia saadaan myös yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä.

Ruokaohjelmalla on omat sivut, joihin voi tutustua  täällä.

Maailman ruokapäivää vietetään joka vuosi 16. lokakuuta FAO:n perustamisen muistoksi, jolloin useissa maissa järjestetään erilaisia kampanjoita ja tapahtumia mm. ruokahävikin tietoisuuden ja keskustelun lisäämiseksi.